פרויקטים

שעשינו פרויקטי פרויקטים רבים בכל רחבי העולם. חלק מהפרויקטים האחרונים שלנו מוצג להלן. גדול או קטן, כל הפרויקטים חשובים באותה מידה לנו. יש לנו מעוצבים הקומות של דירות בודדות, וילות, כמו גם בתי מלון גדולים.